Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zasadnutie Muzeálnej rady Sväzu slovenských múzeí

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no. 2
Ján Hanušin
Detaily:
Rok, strany: 1955, 277 - 278
Typ článku: Správy
Ako citovať:
ISO 690:
Hanušin, J. 1955. Zasadnutie Muzeálnej rady Sväzu slovenských múzeí. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no.2, pp. 277-278. 1339-9357.

APA:
Hanušin, J. (1955). Zasadnutie Muzeálnej rady Sväzu slovenských múzeí. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 3(2), 277-278. 1339-9357.