Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Príspevok k štúdiu slovenských ľudových kožuchov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no. 2
Mária Morávková - Ján Mjartan
Detaily:
Rok, strany: 1955, 213 - 256
Jazyk: slo
Typ článku: Články
Ako citovať:
ISO 690:
Morávková, M., Mjartan, J. 1955. Príspevok k štúdiu slovenských ľudových kožuchov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no.2, pp. 213-256. 1339-9357.

APA:
Morávková, M., Mjartan, J. (1955). Príspevok k štúdiu slovenských ľudových kožuchov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 3(2), 213-256. 1339-9357.