Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ľudový transport v Žakarovciach

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no. 2
Béla Gunda
Detaily:
Rok, strany: 1955, 150 - 212
Jazyk: slo
Typ článku: Články
Ako citovať:
ISO 690:
Gunda, B. 1955. Ľudový transport v Žakarovciach. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no.2, pp. 150-212. 1339-9357.

APA:
Gunda, B. (1955). Ľudový transport v Žakarovciach. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 3(2), 150-212. 1339-9357.