Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

BOHUMIL HALUZICKÝ: Božena Němcová a Slovensko

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no. 1
Ján Podolák
Detaily:
Rok, strany: 1953, 283 - 287
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Podolák, J. 1953. BOHUMIL HALUZICKÝ: Božena Němcová a Slovensko. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no.1, pp. 283-287. 1339-9357.

APA:
Podolák, J. (1953). BOHUMIL HALUZICKÝ: Božena Němcová a Slovensko. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 1(1), 283-287. 1339-9357.