Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

V.V. ŠTECH: Aleš a Slovensko

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no. 1
Jarmila Pátková
Detaily:
Rok, strany: 1953, 278 - 279
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Pátková, J. 1953. V.V. ŠTECH: Aleš a Slovensko. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no.1, pp. 278-279. 1339-9357.

APA:
Pátková, J. (1953). V.V. ŠTECH: Aleš a Slovensko. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 1(1), 278-279. 1339-9357.