Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zvyšky marrovskej „teórie“ v rozpracovaní otázok o vzniku umenia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no. 1
I. B. Astachov
Detaily:
Rok, strany: 1953, 3 - 21
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Astachov, I. 1953. Zvyšky marrovskej „teórie“ v rozpracovaní otázok o vzniku umenia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no.1, pp. 3-21. 1339-9357.

APA:
Astachov, I. (1953). Zvyšky marrovskej „teórie“ v rozpracovaní otázok o vzniku umenia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 1(1), 3-21. 1339-9357.