Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Lapanie vtákov v oblasti horného Ipľa

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no. 1
Richard Schnek
Detaily:
Rok, strany: 1953, 167 - 177
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Schnek, R. 1953. Lapanie vtákov v oblasti horného Ipľa. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no.1, pp. 167-177. 1339-9357.

APA:
Schnek, R. (1953). Lapanie vtákov v oblasti horného Ipľa. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 1(1), 167-177. 1339-9357.