Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Úvod do štúdia soľnobanského čipkárstva

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no. 1
Štefan Butkovič
Detaily:
Rok, strany: 1953, 135 - 166
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Butkovič, Š. 1953. Úvod do štúdia soľnobanského čipkárstva. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no.1, pp. 135-166. 1339-9357.

APA:
Butkovič, Š. (1953). Úvod do štúdia soľnobanského čipkárstva. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 1(1), 135-166. 1339-9357.