Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Feature 4/09 on Mäsiarska Ulica in Košice and its collection of finds

In: Študijné zvesti, vol. 67, no. 1
Marián Čurný - Lucia Luštíková - Rastislav Rusnák - Maroš Volovár
Detaily:
Rok, strany: 2020, 159 - 206
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Čurný, M., Luštíková, L., Rusnák, R., Volovár, M. 2020. Feature 4/09 on Mäsiarska Ulica in Košice and its collection of finds. In Študijné zvesti, vol. 67, no.1, pp. 159-206. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.8

APA:
Čurný, M., Luštíková, L., Rusnák, R., Volovár, M. (2020). Feature 4/09 on Mäsiarska Ulica in Košice and its collection of finds. Študijné zvesti, 67(1), 159-206. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.8
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 6. 2020