Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hypertrofická pľúcna osteoartropatia (HPO) ako sekundárny prejav pravdepodobnej tuberkulózy na kostiach mladého muža z Nitry-Selenca II

In: Študijné zvesti, vol. 67, no. 1
Zuzana Hukeľová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 129 - 139
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Hukeľová, Z. 2020. Hypertrofická pľúcna osteoartropatia (HPO) ako sekundárny prejav pravdepodobnej tuberkulózy na kostiach mladého muža z Nitry-Selenca II. In Študijné zvesti, vol. 67, no.1, pp. 129-139. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.6

APA:
Hukeľová, Z. (2020). Hypertrofická pľúcna osteoartropatia (HPO) ako sekundárny prejav pravdepodobnej tuberkulózy na kostiach mladého muža z Nitry-Selenca II. Študijné zvesti, 67(1), 129-139. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.6
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 6. 2020