Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Glasschalen vom Typ Weklice aus den Gräbern 110 und 211 des spätkaiserzeitlich-/ frühvölkerwanderungszeitlichen Gräberfeldes Vojtenki 1

In: Študijné zvesti, vol. 67, no. 1
Vladyslav Shchepachenko Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 77 - 102
Jazyk: ger
Ako citovať:
ISO 690:
Shchepachenko, V. 2020. Glasschalen vom Typ Weklice aus den Gräbern 110 und 211 des spätkaiserzeitlich-/ frühvölkerwanderungszeitlichen Gräberfeldes Vojtenki 1. In Študijné zvesti, vol. 67, no.1, pp. 77-102. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.4

APA:
Shchepachenko, V. (2020). Glasschalen vom Typ Weklice aus den Gräbern 110 und 211 des spätkaiserzeitlich-/ frühvölkerwanderungszeitlichen Gräberfeldes Vojtenki 1. Študijné zvesti, 67(1), 77-102. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.4
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 6. 2020