Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Využívanie jaskynných priestorov v staršom eneolite na príklade jaskyne Cigánka II pri Ráztočne

In: Študijné zvesti, vol. 67, no. 1
Milan Horňák - Miroslava Kissová Číslo ORCID - Peter Barta Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 39 - 52
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Horňák, M., Kissová, M., Barta, P. 2020. Využívanie jaskynných priestorov v staršom eneolite na príklade jaskyne Cigánka II pri Ráztočne. In Študijné zvesti, vol. 67, no.1, pp. 39-52. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.2

APA:
Horňák, M., Kissová, M., Barta, P. (2020). Využívanie jaskynných priestorov v staršom eneolite na príklade jaskyne Cigánka II pri Ráztočne. Študijné zvesti, 67(1), 39-52. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.2
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 6. 2020