Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MICHÁLEK, Slavomír. Rivali a partneri studenej éry. Bratislava: VEDA, 2017, 560 s. ISBN 9788022416023.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 4
Michal Štefanský
Detaily:
Rok, strany: 2019, 750 - 757
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Štefanský, M. 2019. MICHÁLEK, Slavomír. Rivali a partneri studenej éry. Bratislava: VEDA, 2017, 560 s. ISBN 9788022416023.. In Historický časopis, vol. 67, no.4, pp. 750-757. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.11

APA:
Štefanský, M. (2019). MICHÁLEK, Slavomír. Rivali a partneri studenej éry. Bratislava: VEDA, 2017, 560 s. ISBN 9788022416023.. Historický časopis, 67(4), 750-757. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.11
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 13. 2. 2019