Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter. Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, 190 s. ISBN 9788089489336.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 4
Vavrinec Žeňuch
Detaily:
Rok, strany: 2019, 741 - 743
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, V. 2019. ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter. Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, 190 s. ISBN 9788089489336.. In Historický časopis, vol. 67, no.4, pp. 741-743. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.8

APA:
Žeňuch, V. (2019). ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter. Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, 190 s. ISBN 9788089489336.. Historický časopis, 67(4), 741-743. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.8
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 13. 2. 2019