Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Sivičeková Jana:Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume (vedecká konferencia pre doktorandov)

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 2
Jana Sivičeková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 141 - 142
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
news
Typ článku: informácie / news
Typ dokumentu: časopis
O článku:
news
news
Ako citovať:
ISO 690:
Sivičeková, J. 2020. Sivičeková Jana:Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume (vedecká konferencia pre doktorandov). In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.2, pp. 141-142. 1337-8163.

APA:
Sivičeková, J. (2020). Sivičeková Jana:Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume (vedecká konferencia pre doktorandov). Studia Politica Slovaca, 12(2), 141-142. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV / Ústav politických vied SAV
Publikované: 11. 2. 2020