Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kunovská Ingrid: Štefančí k, R.: Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei. Eine neue Perspektive. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019, 212 s., ISBN 978-3-339-11192-0.

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 2
Ingrid Kunovská
Detaily:
Rok, strany: 2020, 138 - 140
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
reviews and annotations
Typ článku: recenzie a anotácie / reviews and annotations
O článku:
reviews and annotations
reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Kunovská, I. 2020. Kunovská Ingrid: Štefančí k, R.: Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei. Eine neue Perspektive. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019, 212 s., ISBN 978-3-339-11192-0.. In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.2, pp. 138-140. 1337-8163.

APA:
Kunovská, I. (2020). Kunovská Ingrid: Štefančí k, R.: Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei. Eine neue Perspektive. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019, 212 s., ISBN 978-3-339-11192-0.. Studia Politica Slovaca, 12(2), 138-140. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV / Ústav politických vied SAV
Publikované: 11. 2. 2020