Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Baran Michal: SNYDER, T.: Cesta do neslobody. Rusko, Amerika, Európa. Bratislava : Premedia, 2018, 344 s., ISBN 9788081595981

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 2
Michal Baran
Detaily:
Rok, strany: 2020, 130 - 134
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
recenzie a anotácie
Typ článku: recenzie a anotácie / reviews and annotations
O článku:
recenzie a anotácie
reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Baran, M. 2020. Baran Michal: SNYDER, T.: Cesta do neslobody. Rusko, Amerika, Európa. Bratislava : Premedia, 2018, 344 s., ISBN 9788081595981. In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.2, pp. 130-134. 1337-8163.

APA:
Baran, M. (2020). Baran Michal: SNYDER, T.: Cesta do neslobody. Rusko, Amerika, Európa. Bratislava : Premedia, 2018, 344 s., ISBN 9788081595981. Studia Politica Slovaca, 12(2), 130-134. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV / Ústav politických vied SAV
Publikované: 11. 2. 2020