Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hronec Ondrej: Levitsky, S. – Ziblatt , D.: Jak umírá demokracie. Praha : Prostor, 2018, 335 s., ISBN 978-80-7260-394-7

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 2
Ondrej Hronec
Detaily:
Rok, strany: 2020, 126 - 130
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
reviews and annotations
Typ článku: recenzie a anotácie / reviews and annotations
O článku:
reviews and annotations
reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Hronec, O. 2020. Hronec Ondrej: Levitsky, S. – Ziblatt , D.: Jak umírá demokracie. Praha : Prostor, 2018, 335 s., ISBN 978-80-7260-394-7. In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.2, pp. 126-130. 1337-8163.

APA:
Hronec, O. (2020). Hronec Ondrej: Levitsky, S. – Ziblatt , D.: Jak umírá demokracie. Praha : Prostor, 2018, 335 s., ISBN 978-80-7260-394-7. Studia Politica Slovaca, 12(2), 126-130. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV / Ústav politických vied SAV
Publikované: 11. 2. 2020