Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Valentín Mančkovič – uhorský tlačiar v 16. storočí

In: Historický časopis, vol. 67, no. 3
Marta Špániová - Lucia Lichnerová - Zuzana Nemcová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 439 - 465
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Valentín Mančkovič. History of book printing. Kingdom of Hungary. 16th century. Protestant book printing.
Typ článku: štúdia
Typ dokumentu: časopis
O článku:
The study is directed towards the activity of a wandering Protestant printer Valentín Mančovič in the Kingdom of Hungary in the 16th century. It summarizes his printing activity at Šintava, Plavecký Hrad, Hlohovec and Vižoľ. It comprehensively captures the life and work of Valentín Manč-kovič and on the basis of surviving archive sources corrects the hitherto inaccurate chronology of his printing of books. The language and content of his independent works and those produced in cooperation with Peter Bornemisza are also considered. The paper analyses the social circumstances of a moving printing press and gives information about Valentín Mančkovič’s translation activities.
Ako citovať:
ISO 690:
Špániová, M., Lichnerová, L., Nemcová, Z. 2019. Valentín Mančkovič – uhorský tlačiar v 16. storočí. In Historický časopis, vol. 67, no.3, pp. 439-465. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.3

APA:
Špániová, M., Lichnerová, L., Nemcová, Z. (2019). Valentín Mančkovič – uhorský tlačiar v 16. storočí. Historický časopis, 67(3), 439-465. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.3
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 6. 2. 2019