Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Slovak Studies. Rivista dell´Isttituto Storico Slovaco di Roma. Roma: Rubbetino, 2015, Vol. I, N° 1-2, 210 pp. ISBN 9788849845518. ISSN 2421-6240; 2016, Vol. II, N° 1-2, 234 pp. ISBN 9788849849424. ISSN 2421-6240.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 2
Michal Bada - Michal Kšiňan
Detaily:
Rok, strany: 2019, 360 - 366
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Bada, M., Kšiňan, M. 2019. Slovak Studies. Rivista dell´Isttituto Storico Slovaco di Roma. Roma: Rubbetino, 2015, Vol. I, N° 1-2, 210 pp. ISBN 9788849845518. ISSN 2421-6240; 2016, Vol. II, N° 1-2, 234 pp. ISBN 9788849849424. ISSN 2421-6240.. In Historický časopis, vol. 67, no.2, pp. 360-366. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.2.13

APA:
Bada, M., Kšiňan, M. (2019). Slovak Studies. Rivista dell´Isttituto Storico Slovaco di Roma. Roma: Rubbetino, 2015, Vol. I, N° 1-2, 210 pp. ISBN 9788849845518. ISSN 2421-6240; 2016, Vol. II, N° 1-2, 234 pp. ISBN 9788849849424. ISSN 2421-6240.. Historický časopis, 67(2), 360-366. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.2.13
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 6. 2. 2019