Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Laclavíková, Miram – Švecová, Adriana. Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave. Praha: Leges, 2017, 160 s. ISBN 9788075022738.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 2
Miroslav Lysý
Detaily:
Rok, strany: 2019, 356 - 358
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Lysý, M. 2019. Laclavíková, Miram – Švecová, Adriana. Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave. Praha: Leges, 2017, 160 s. ISBN 9788075022738.. In Historický časopis, vol. 67, no.2, pp. 356-358. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.2.11

APA:
Lysý, M. (2019). Laclavíková, Miram – Švecová, Adriana. Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave. Praha: Leges, 2017, 160 s. ISBN 9788075022738.. Historický časopis, 67(2), 356-358. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.2.11
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 6. 2. 2019