Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Der Burgwall Großer Berg bei Divinka. Vorbericht

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Gabriel Fusek - Michal Holeščák Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 161 - 171
Jazyk: ger
Ako citovať:
ISO 690:
Fusek, G., Holeščák, M. 2019. Der Burgwall Großer Berg bei Divinka. Vorbericht. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 161-171. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.9

APA:
Fusek, G., Holeščák, M. (2019). Der Burgwall Großer Berg bei Divinka. Vorbericht. Študijné zvesti, 2019(66), 161-171. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.9
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019