Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The Early Carolingian spur from Smolenice, found in 1934

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Zbigniew Robak Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 149 - 160
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Robak, Z. 2019. The Early Carolingian spur from Smolenice, found in 1934. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 149-160. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.8

APA:
Robak, Z. (2019). The Early Carolingian spur from Smolenice, found in 1934. Študijné zvesti, 2019(66), 149-160. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.8
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019