Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Decorated Medieval or Early Modern axes from the National Museum of Romanian History in Bucharest

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Martin Husár - Silviu Ion Oța - Tudor Alexandru Martin
Detaily:
Rok, strany: 2019, 127 - 148
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Husár, M., Oța, S., Martin, T. 2019. Decorated Medieval or Early Modern axes from the National Museum of Romanian History in Bucharest. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 127-148. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.7

APA:
Husár, M., Oța, S., Martin, T. (2019). Decorated Medieval or Early Modern axes from the National Museum of Romanian History in Bucharest. Študijné zvesti, 2019(66), 127-148. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.7
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019