Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Príspevok k osídleniu Smižian vo včasnostredovekom období

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Peter Fecko - Marián Soják
Detaily:
Rok, strany: 2019, 95 - 124
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Fecko, P., Soják, M. 2019. Príspevok k osídleniu Smižian vo včasnostredovekom období. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 95-124. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.6

APA:
Fecko, P., Soják, M. (2019). Príspevok k osídleniu Smižian vo včasnostredovekom období. Študijné zvesti, 2019(66), 95-124. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.6
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019