Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Nitre-Janíkovciach

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Mário Bielich Číslo ORCID - Matej Ruttkay Číslo ORCID - Jozef Zábojník
Detaily:
Rok, strany: 2019, 77 - 92
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Bielich, M., Ruttkay, M., Zábojník, J. 2019. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Nitre-Janíkovciach. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 77-92. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.5

APA:
Bielich, M., Ruttkay, M., Zábojník, J. (2019). Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Nitre-Janíkovciach. Študijné zvesti, 2019(66), 77-92. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.5
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019