Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The possibilities of spatial analysis of grave pottery on the example of La Tène cemetery in Malé Kosihy

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Matej Styk
Detaily:
Rok, strany: 2019, 49 - 76
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Styk, M. 2019. The possibilities of spatial analysis of grave pottery on the example of La Tène cemetery in Malé Kosihy. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 49-76. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.4

APA:
Styk, M. (2019). The possibilities of spatial analysis of grave pottery on the example of La Tène cemetery in Malé Kosihy. Študijné zvesti, 2019(66), 49-76. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.4
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019