Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Nález laténského vodícího kroužku z Markvartic v kontextu obdobných nálezů z Čech a Moravy

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 66
Tomáš Mangel - Tereza Jošková - Filip Krásný
Detaily:
Rok, strany: 2019, 33 - 48
Jazyk: cze
Ako citovať:
ISO 690:
Mangel, T., Jošková, T., Krásný, F. 2019. Nález laténského vodícího kroužku z Markvartic v kontextu obdobných nálezů z Čech a Moravy. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.66, pp. 33-48. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.3

APA:
Mangel, T., Jošková, T., Krásný, F. (2019). Nález laténského vodícího kroužku z Markvartic v kontextu obdobných nálezů z Čech a Moravy. Študijné zvesti, 2019(66), 33-48. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.3
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 11. 2019