Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Výskumy lokality Duwejm Wad Hadž v Sudáne v rokoch 2017 a 2018

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Jozef Hudec - Michal Cheben Číslo ORCID - Branislav Kovár
Detaily:
Rok, strany: 2019, 207 - 220
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Hudec, J., Cheben, M., Kovár, B. 2019. Výskumy lokality Duwejm Wad Hadž v Sudáne v rokoch 2017 a 2018. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 207-220. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.10

APA:
Hudec, J., Cheben, M., Kovár, B. (2019). Výskumy lokality Duwejm Wad Hadž v Sudáne v rokoch 2017 a 2018. Študijné zvesti, 2019(65), 207-220. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.10
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019