Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Nálezy hlinených fajok zo Spiša

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Mário Bielich Číslo ORCID - Marián Soják
Detaily:
Rok, strany: 2019, 179 - 206
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Bielich, M., Soják, M. 2019. Nálezy hlinených fajok zo Spiša. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 179-206. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.9

APA:
Bielich, M., Soják, M. (2019). Nálezy hlinených fajok zo Spiša. Študijné zvesti, 2019(65), 179-206. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.9
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019