Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ryby a pôst v Zoborskom kláštore pri Nitre vo svetle archeozoologických dokladov

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Zora Bielichová Číslo ORCID - Marián Samuel - Karol Hensel
Detaily:
Rok, strany: 2019, 133 - 178
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Bielichová, Z., Samuel, M., Hensel, K. 2019. Ryby a pôst v Zoborskom kláštore pri Nitre vo svetle archeozoologických dokladov. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 133-178. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.8

APA:
Bielichová, Z., Samuel, M., Hensel, K. (2019). Ryby a pôst v Zoborskom kláštore pri Nitre vo svetle archeozoologických dokladov. Študijné zvesti, 2019(65), 133-178. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.8
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019