Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Dokumentácia terénnych reliktov opevnených sídiel v Kostolianskej kotline a jej širšom okolí pomocou moderných metód

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Zuzana Borzová - Martin Borza
Detaily:
Rok, strany: 2019, 111 - 132
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Borzová, Z., Borza, M. 2019. Dokumentácia terénnych reliktov opevnených sídiel v Kostolianskej kotline a jej širšom okolí pomocou moderných metód. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 111-132. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.7

APA:
Borzová, Z., Borza, M. (2019). Dokumentácia terénnych reliktov opevnených sídiel v Kostolianskej kotline a jej širšom okolí pomocou moderných metód. Študijné zvesti, 2019(65), 111-132. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.7
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019