Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Nové archeologické pramene k osídleniu košických predmestí v stredoveku a včasnom novoveku

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Rastislav Rusnák
Detaily:
Rok, strany: 2019, 89 - 109
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Rusnák, R. 2019. Nové archeologické pramene k osídleniu košických predmestí v stredoveku a včasnom novoveku. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 89-109. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.6

APA:
Rusnák, R. (2019). Nové archeologické pramene k osídleniu košických predmestí v stredoveku a včasnom novoveku. Študijné zvesti, 2019(65), 89-109. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.6
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019