Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Laténske hradisko v Stupnom

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Lucia Ježišková - Karol Pieta Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 71 - 88
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Ježišková, L., Pieta, K. 2019. Laténske hradisko v Stupnom. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 71-88. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.5

APA:
Ježišková, L., Pieta, K. (2019). Laténske hradisko v Stupnom. Študijné zvesti, 2019(65), 71-88. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.5
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019