Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Sídlisko z neskorej doby bronzovej v Detve v polohe Lúčna štvrť

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Noémi Beljak-Pažinová Číslo ORCID - Ladislav Chmelo
Detaily:
Rok, strany: 2019, 39 - 56
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Beljak-Pažinová, N., Chmelo, L. 2019. Sídlisko z neskorej doby bronzovej v Detve v polohe Lúčna štvrť. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 39-56. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.3

APA:
Beljak-Pažinová, N., Chmelo, L. (2019). Sídlisko z neskorej doby bronzovej v Detve v polohe Lúčna štvrť. Študijné zvesti, 2019(65), 39-56. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.3
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019