Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Makrozvyšky pestovaných rastlín v hroboch z doby popolnicových polí v Cinobani

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Jana Mihályiová - Vladimír Mitáš Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 19 - 38
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Mihályiová, J., Mitáš, V. 2019. Makrozvyšky pestovaných rastlín v hroboch z doby popolnicových polí v Cinobani. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 19-38. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.2

APA:
Mihályiová, J., Mitáš, V. (2019). Makrozvyšky pestovaných rastlín v hroboch z doby popolnicových polí v Cinobani. Študijné zvesti, 2019(65), 19-38. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.2
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019