Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zum Vorčaka-Horizont in der Südwestslowakei

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Zoja Benkovsky-Pivovarová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 7 - 18
Jazyk: ger
Ako citovať:
ISO 690:
Benkovsky-Pivovarová, Z. 2019. Zum Vorčaka-Horizont in der Südwestslowakei. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 7-18. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.1

APA:
Benkovsky-Pivovarová, Z. (2019). Zum Vorčaka-Horizont in der Südwestslowakei. Študijné zvesti, 2019(65), 7-18. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.1
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019