Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov

In: Slavica Slovaca, vol. 54, no. 1
Jaromír Krško
Detaily:
Rok, strany: 2019, 20 - 26
Kľúčové slová:
Onomastics, toponymy, antroponymy, Byzantine-Slavic Christian tradition.
Typ článku: Štúdia
O článku:
The paper introduces the solution of tension between pagan and Christian world during the early Middle Ages shortly after the succession of Christianity. The evidence of mentioned tension lies in the existence of various toponyms and antroponyms, which are connected with Byzantine-Slavic cultural environment, too.
Ako citovať:
ISO 690:
Krško, J. 2019. Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov. In Slavica Slovaca, vol. 54, no.1, pp. 20-26. 0037-6787 .

APA:
Krško, J. (2019). Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov. Slavica Slovaca, 54(1), 20-26. 0037-6787 .
O vydaní:
Publikované: 1. 7. 2019