Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Novinka v citačnom indexe „Emerging Sources Citation Index (ESCI)“

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no. 1
Jana Kresáková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 31 - 35
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
ESCI, Clarivate,
Typ dokumentu: článok z bulletinu
O článku:
Spoločnosť Thomson Reuters koncom roka 2015 rozšírila databázu Web of Science Core Collection o nový citačný index Emerging Sources Citation Index (ESCI). V roku 2017 spoločnosť Clarivate Analytics (nástupca Thomson Reuters) výrazne obohatila ESCI o spustenie nadstavby indexu, tzv. ESCI archive, 10 ročného archívu časopisov evidovaných v ESCI. K dnešnému dňu je v archíve evidovaných viac ako 1,4 miliónov článkov z viac ako 5 900 titulov časopisov.
Ako citovať:
ISO 690:
Kresáková, J. 2019. Novinka v citačnom indexe „Emerging Sources Citation Index (ESCI)“. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no.1, pp. 31-35. 0139-9993.

APA:
Kresáková, J. (2019). Novinka v citačnom indexe „Emerging Sources Citation Index (ESCI)“. Informačný bulletin ÚK SAV, XLVI(1), 31-35. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 11. 7. 2019