Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hirshov index a jeho zisťovanie

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no. 1
Silvia Tomašeková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 24 - 30
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
h-index, impakt faktor, citačný index
Typ dokumentu: článok z bulletinu
O článku:
Scientometria je veda, zaoberajúca sa kvantitatívnymi rysmi a vlastnosťami vedy a vedeckého výskumu pomocou matematicko-štatistických metód. Scientometrické ukazovatele sú jedným z kritérií hodnotenia vedeckej práce. Medzi najsledovanejšie scientometrické ukazovatele patrí: citačný index, impakt faktor, h-index.
Ako citovať:
ISO 690:
Tomašeková, S. 2019. Hirshov index a jeho zisťovanie. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no.1, pp. 24-30. 0139-9993.

APA:
Tomašeková, S. (2019). Hirshov index a jeho zisťovanie. Informačný bulletin ÚK SAV, XLVI(1), 24-30. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 11. 7. 2019