Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Scientometria a jej význam pre vedcov

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no. 1
Zuzana Žiaková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 20 - 23
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
bibliometria, scientometria, informetria, webometria
Typ dokumentu: článok z bulletinu
O článku:
Bibliometria, scientometria, informetria a webometria sú vedné disciplíny, ktoré skúmajú kvantitatívne aspekty rôznych typov informácií v procese ich tvorby, šírenia a využitia. Prienikom všetkých týchto disciplín sú metódy a ich aplikácia na vedecké informácie, ktoré tvoria ťažisko analýz (1). Na obrázku 1 vidíme graficky znázornený prienik spomínaných pojmov a ich vzájomné vzťahy.
Ako citovať:
ISO 690:
Žiaková, Z. 2019. Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XLVI, no.1, pp. 20-23. 0139-9993.

APA:
Žiaková, Z. (2019). Scientometria a jej význam pre vedcov. Informačný bulletin ÚK SAV, XLVI(1), 20-23. 0139-9993.
O vydaní:
Publikované: 11. 7. 2019