Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

KUDLÁČOVÁ, Blanka. (ed.). Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, 413 s. ISBN 9788080829551.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 1
Michal Šimáně
Detaily:
Rok, strany: 2019, 175 - 180
Jazyk: cze
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Šimáně, M. 2019. KUDLÁČOVÁ, Blanka. (ed.). Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, 413 s. ISBN 9788080829551.. In Historický časopis, vol. 67, no.1, pp. 175-180. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.1.9

APA:
Šimáně, M. (2019). KUDLÁČOVÁ, Blanka. (ed.). Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, 413 s. ISBN 9788080829551.. Historický časopis, 67(1), 175-180. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.1.9
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019