Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Historický ústav SAV; Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 s. ISBN 9788022416061.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 1
Viliam Čičaj
Detaily:
Rok, strany: 2019, 173 - 175
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Čičaj, V. 2019. DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Historický ústav SAV; Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 s. ISBN 9788022416061.. In Historický časopis, vol. 67, no.1, pp. 173-175. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.1.8

APA:
Čičaj, V. (2019). DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Historický ústav SAV; Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 s. ISBN 9788022416061.. Historický časopis, 67(1), 173-175. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.1.8
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019