Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

LONDÁK, Miroslav – SIKORA, Stanislav – LONDÁKOVÁ, Elena. OD PREDJARIA K NORMALIZÁCII. Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2016. 388 s. ISBN 9788022415316.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 2
Jakub Drábik
Detaily:
Rok, strany: 2019, 356 - 360
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Drábik, J. 2019. LONDÁK, Miroslav – SIKORA, Stanislav – LONDÁKOVÁ, Elena. OD PREDJARIA K NORMALIZÁCII. Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2016. 388 s. ISBN 9788022415316.. In Historický časopis, vol. 65, no.2, pp. 356-360. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.2.9

APA:
Drábik, J. (2019). LONDÁK, Miroslav – SIKORA, Stanislav – LONDÁKOVÁ, Elena. OD PREDJARIA K NORMALIZÁCII. Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2016. 388 s. ISBN 9788022415316.. Historický časopis, 65(2), 356-360. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.2.9
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019