Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MACHO, Peter – KODAJOVÁ, Daniela a kol. ĽUDOVÍT ŠTÚR NA HRANICI DVOCH VEKOV. Život – dielo – doba versus historická pamäť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 2015, 398 s. ISBN 9788022414548.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 2
Peter Švorc
Detaily:
Rok, strany: 2019, 353 - 356
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Švorc, P. 2019. MACHO, Peter – KODAJOVÁ, Daniela a kol. ĽUDOVÍT ŠTÚR NA HRANICI DVOCH VEKOV. Život – dielo – doba versus historická pamäť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 2015, 398 s. ISBN 9788022414548.. In Historický časopis, vol. 65, no.2, pp. 353-356. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.2.8

APA:
Švorc, P. (2019). MACHO, Peter – KODAJOVÁ, Daniela a kol. ĽUDOVÍT ŠTÚR NA HRANICI DVOCH VEKOV. Život – dielo – doba versus historická pamäť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 2015, 398 s. ISBN 9788022414548.. Historický časopis, 65(2), 353-356. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.2.8
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019