Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

NÁVŠTEVA ŠTÚROVCOV U JÁNA HOLLÉHO NA DOBREJ VODE. HISTORICKÝ (MIKRO)NARATÍV V KONTEXTE FORMOVANIA KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI A IDENTITY SLOVÁKOV

In: Historický časopis, vol. 65, no. 2
Peter Macho
Detaily:
Rok, strany: 2019, 239 - 264
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
History of Slovakia in the 19th and 20th centuries. Slovak nationalism. National story. Standard written language. Ján Hollý. Ľudovít Štúr.
Typ dokumentu: časopis
O článku:
The study analyses the structural elements of the story of three members of Štúr’s group to the poet Ján Hollý. The meeting of representatives of the Protestant and Catholic intelligentsia in 1843 is one of the key moments in the Slovak national historical narrative. It symbolizes national unity overcoming confessional limitations. The author investigates this story as part of nationalist propaganda, pointing to its use for the needs of national ideology.
Ako citovať:
ISO 690:
Macho, P. 2019. NÁVŠTEVA ŠTÚROVCOV U JÁNA HOLLÉHO NA DOBREJ VODE. HISTORICKÝ (MIKRO)NARATÍV V KONTEXTE FORMOVANIA KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI A IDENTITY SLOVÁKOV. In Historický časopis, vol. 65, no.2, pp. 239-264. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.2.3

APA:
Macho, P. (2019). NÁVŠTEVA ŠTÚROVCOV U JÁNA HOLLÉHO NA DOBREJ VODE. HISTORICKÝ (MIKRO)NARATÍV V KONTEXTE FORMOVANIA KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI A IDENTITY SLOVÁKOV. Historický časopis, 65(2), 239-264. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.2.3
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019