Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ŠTEFANSKÝ, Michal – MICHÁLEK, Slavomír. Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo. (Od Trumanovej doktríny po Vietnam). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, 367 s. ISBN 9788022414491.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 1
Pavol Petruf
Detaily:
Rok, strany: 2019, 156 - 161
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Petruf, P. 2019. ŠTEFANSKÝ, Michal – MICHÁLEK, Slavomír. Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo. (Od Trumanovej doktríny po Vietnam). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, 367 s. ISBN 9788022414491.. In Historický časopis, vol. 65, no.1, pp. 156-161. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.1.12

APA:
Petruf, P. (2019). ŠTEFANSKÝ, Michal – MICHÁLEK, Slavomír. Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo. (Od Trumanovej doktríny po Vietnam). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, 367 s. ISBN 9788022414491.. Historický časopis, 65(1), 156-161. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.1.12
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019