Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Poznámky k dielu: Peter Kónya a kol. Dejiny Uhorska (1000 – 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. ISBN 9788055509211.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 1
Ladislav Tajták
Detaily:
Rok, strany: 2019, 133 - 140
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Tajták, L. 2019. Poznámky k dielu: Peter Kónya a kol. Dejiny Uhorska (1000 – 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. ISBN 9788055509211.. In Historický časopis, vol. 65, no.1, pp. 133-140. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.1.7

APA:
Tajták, L. (2019). Poznámky k dielu: Peter Kónya a kol. Dejiny Uhorska (1000 – 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. ISBN 9788055509211.. Historický časopis, 65(1), 133-140. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.1.7
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019