Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

STONE, Dan. CONCENTRATION CAMPS. A short history. Oxford : Oxford University Press, 2017, 176 s. ISBN 9780198790709.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 3
Denisa Nešťáková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 545 - 547
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Nešťáková, D. 2019. STONE, Dan. CONCENTRATION CAMPS. A short history. Oxford : Oxford University Press, 2017, 176 s. ISBN 9780198790709.. In Historický časopis, vol. 65, no.3, pp. 545-547. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.3.9

APA:
Nešťáková, D. (2019). STONE, Dan. CONCENTRATION CAMPS. A short history. Oxford : Oxford University Press, 2017, 176 s. ISBN 9780198790709.. Historický časopis, 65(3), 545-547. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.3.9
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019