Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

RICCARDUS BARTOLINUS / RICHARD BARTOLINI. Odeporicon. Ed. trad. Eva Frimmová. Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, Bratislava : Historický ústav SAV, Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 300 s. ISBN 9788374907804.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 3
Miloš Marek
Detaily:
Rok, strany: 2019, 543 - 545
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Marek, M. 2019. RICCARDUS BARTOLINUS / RICHARD BARTOLINI. Odeporicon. Ed. trad. Eva Frimmová. Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, Bratislava : Historický ústav SAV, Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 300 s. ISBN 9788374907804.. In Historický časopis, vol. 65, no.3, pp. 543-545. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.3.8

APA:
Marek, M. (2019). RICCARDUS BARTOLINUS / RICHARD BARTOLINI. Odeporicon. Ed. trad. Eva Frimmová. Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, Bratislava : Historický ústav SAV, Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 300 s. ISBN 9788374907804.. Historický časopis, 65(3), 543-545. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.3.8
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019